Coaching verbetert je persoonlijke effectiviteit

Coaching en Therapie het bewerken van onze akkerJe vraag naar verbetering van je persoonlijke effectiviteit heeft recht op een passende aanpak. Daarom werkt Amra met jou bij coaching op één van de volgende niveaus:

  • Het eerste niveau bied je zicht op je eigen vaardigheden en het hanteren van stress zodat je weer grip op je eigen werksituatie krijgt en zelf vraagstukken kunt aanpakken.
    Lees meer over Loopbaan Coaching >>>>
  • Het tweede niveau sluit aan op vragen over (levens-)thema’s, zingevingsvragen en relaties tussen mensen. Over het geven en ontvangen van liefde, zorg, aandacht en vertrouwen. Vanuit je eigen levensverhaal wordt het relationele evenwicht onderzocht en de aanwezige steun gemobiliseerd. Het wordt weer mogelijk in vrijheid nieuwe keuzen te maken in werk en privésituaties.
    Lees meer over Persoonlijke Coaching >>>>
  • Op het derde niveau werk je met innerlijke beelden en maak je kennis met de diepe werkelijkheid in jezelf. Dit geeft je de kans je schaduwkant te integreren. Resultaat is dat je opnieuw de beschikking krijgt over je innerlijke kracht en creativiteit om je dromen te verwezenlijken.
    Lees meer over werken met beelden >>>>