Persoonlijke Coaching als ontwikkelingsweg naar je essentiële kwaliteiten.

Persoonlijke Coaching In dit persoonlijk coachingsprogramma word je diepe werkelijkheid onderzocht en bieden we een methode om je essentiële kwaliteiten te integreren in je leven. Daarin overstijgen we het voorspelbare en geven we ons over aan het onverwachte van je verbeeldingskracht.

Hoe werkt het precies?
In de gesprekken werken we met innerlijke beelden als symbolische weerspiegeling van de dynamiek in je onbewuste en als bron van inspiratie. Naast de gesprekken over je vraag verzamel je ook beelden bij het gespreksthema. Deze worden direct in verband gebracht met je dagelijks leven. Ze geven zicht op belemmerende patronen en de essentiële kwaliteiten die daar achter liggen. Het traject wordt afgesloten met het concretiseren van een revitaliserende levensmissie.

Het resultaat:
Een concreet stappenplan gebaseerd op je intellectuele en emotionele mogelijkheden, waarin je ook je visie op je persoonlijke ontwikkeling, welbevinden en plannen voor de langere termijn hebt vastgelegd.

Kies nu voor een kennismakingsgesprek