Werken met beelden bij coaching & tekentherapie

Analytische Tekentherapie is werklen met beelden

Verbeeldingskracht bij Coaching.

Verbeeldingskracht gebruik je in het dagelijks leven op talloze momenten, bewust en onbewust. Werk je met die innerlijke beelden dan maak je kennis met de diepe werkelijkheid in jezelf. Dit geeft je de kans je schaduwkant te integreren, terwijl je bijzonderheid van binnenuit krachtig geactiveerd en gestuurd wordt.

Resultaat is dat je opnieuw de beschikking krijgt over je innerlijke kracht en creativiteit om je dromen te verwezenlijken.

Tekentherapie als praten niet meer helpt.

Het bijzondere van de analytische tekentherapie is, dat de beelden die je tot uitdrukking brengt, voorbij gaan aan je bewuste denken en daardoor licht werpen op je diepste weten, verdrongen ervaringen en verborgen kwaliteiten. Een innerlijk proces van één en ongedeeld worden door de tegenstellingen in jezelf te verbinden. Het is een unieke ervaring dat door het maken van tekeningen nieuwe perspectieven ontstaan, waardoor je energie gaat stromen en je zelfbewuster in het leven staat.

Hoe werkt tekentherapie precies?
Je maakt thuis de tekening die in het volgende gesprek wordt besproken. Er komt op deze manier een dialoog met je onbewuste op gang dat uiteindelijk een diepgaande verandering teweeg zal brengen. De ervaring leert, dat deze door Carl Gustaf Jung ontwikkelde methodiek voor iedereen werkt, ongeacht leeftijd of creatieve vermogens.

Een cliënt over het resultaat:
Het traject heeft bijgedragen aan acceptatie en integratie van de verschillende kanten van mijn persoonlijkheid. Confronterend was het om in één tekening een aspect van mezelf te zien wat er lang niet mocht zijn. Door het letterlijk in de ogen te kijken heb ik het kunnen accepteren. Ik voel me meer in evenwicht en ervaar innerlijke rust.

Kies nu voor een kennismakingsgesprek